عکس نوشت صمیمیت مغضوبان کی روش۱۲۱۲ نظر

عکس نوشت صمیمیت مغضوبان کی روش

عکس نوشت صمیمیت مغضوبان کی روش

وبسایت رسمی برنامه نود - پیام صادقیان و مهدی رحمتی امروز برخوردی بسیار صمیمانه ای با هم داشتند. شوخی های این دو از ابتدای بازی تا ضربه پنالتی هم ادامه پیدا کرد. به نظر می رسد قرار گرفتن در لیست سیاه کارلوس کی روش نقطه اشتراک این دو است و باعث شده تا این همه با هم صمیمی شوند. عکس محمد کرمعلی / سایت نود.

57189