سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه منصوب شد۱۲۱۲ نظر

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه منصوب شد

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه منصوب شد

سلامت نیوز طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه در حکمی دکتر هدایت حسینی را بعنوان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و همچنین سرپرست دانشکده علوم تغذیه منصوب کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آنا، دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حکمی دکتر هدایت حسینی را به عنوان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و همچنین سرپرست دانشکده علوم تغذیه منصوب کرد.

گزیده‌ای از سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی دکتر هدایت حسینی

-دارای مدرک تخصصی ایمنی و کنترل مواد غذایی از دانشگاه تهران در سال 1383-استاد پایه 18 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

-تدریس در زمینه ایمنی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی به مدت 15سال-استاد راهنمای 35 پایان نامه، اجرای 25 طرح تحقیقاتی، چاپ 49 مقاله علمی به زبان فارسی، چاپ 51 مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی ، ترجمه و تالیف 12 جلد کتاب

- 4 مورد ثبت اختراع تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان-معاون مدیرکل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت (1386-1381)

-دو دوره معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی(1387- 1385) و(1392-1390)

-دو دوره مدیرکل نظارت بر موادغذایی، آرایشی و بهداشت وزارت بهداشت ( شهریور 1386 تا آذر1389) و ( شهریور 1392 تا آذر 1394)

-دبیر بورد تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت از 1393 تاکنون

-عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از سال 1393 تاکنون

-مشاور ریاست سازمان غذاو دارو در امور غذا از آذر سال