عکسحضور وزیر بهداشت در جلسه سیاست گذاری یک گروه تلگرامی۱۲۱۲ نظر

عکسحضور وزیر بهداشت در جلسه سیاست گذاری یک گروه تلگرامی

عکسحضور وزیر بهداشت در جلسه سیاست گذاری یک گروه تلگرامی

سلامت نیوز عکس فوق در گروه تلگرامی وبدا (پایگاه خبری روابط عمومی وزارت بهداشت) منتشر شده و در توضیح آن نوشته شده جلسه شورای سیاست گذاری گروه تلگرامی پزشکان قانون با حضور وزیر بهداشت.