فرهنگ لغات حقوقی فرانسه - فارسی منتشر شد۱۲۱۲ نظر

فرهنگ لغات حقوقی فرانسه - فارسی منتشر شد

فرهنگ لغات حقوقی فرانسه - فارسی منتشر شد

مهر، مولفان این اثر در پیشگفتار آن نوشته‌اند شاید قدیمی‌ترین و آشناترین فرهنگ حقوقی فرانسه به فارسی، اثر ارزشمند موحوم حسینقلی کاتبی باشد که کماکان تنها مرجع معتبر و موجود برای دانشجویان و اساتید حقوق و ترجمه است. اثر دیگر، کار نیمه‌تمام و ارزشمند فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی به فرانسه از عبدالحمید ابوالحمد است که اگرچه به صورت کامل ارائه نشد اما در همان مقداری که در دسترس است، کار علمی درخور توجه و قابل تقدیر است. در تدوین فرهنگ حاضر از هر و  اثر ارزشمند فوق در جای خود استفاده شده است.

از ویژگی‌های فرهنگ لغات حقوقی فرانسه - فارسی که به لحاظ شکل ظاهری، ملهم از فرهنگ‌های جدید دنیا و برخی فرهنگ‌های فرانسه به فارسی جدید در ایران است، آوردن ترکیب‌ها و مثال‌های گوناگون در ذیل مدخل‌های اصلی است که گاه ده‌ها ترکیب مختلف با معانی متفاوت زیر واژگان اصلی به چشم می‌خورد که خود بر غنای اثر می‌افزاید و کار ترجمه متون حقوقی را برای مخاطب آسانتر می‌سازد. این ترکیب‌ها در بسیاری از موارد با مراجعه به اسناد حقوقی معتبر بین‌المللی (کتب، مقالات، آرای بین‌المللی، اساس‌نامه‌ها و سایت‌های معتبر حقوقی جهان و ...) جمع‌آوری شده‌اند.

از دیگر ویژگی‌های اثر حاضر، تا حد امکان پرهیز از ترجمه توضیحی معادل‌هاست. یافتن معادل واژه به واژه اگرچه کاری است دشوار، زمانبر و گاه تحقیقاتی است، اما ضرورتی انکارناپذیر و در شمار بدیهیات تدوین فرهنگ حاضر در ذهن مولفان آنها بوده است.

کتاب «فرهنگ لغات حقوقی فرانسه - فارسی» تالیف مشترک محمدکاظم لطفی و وحید کوثری در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۶ هزار تومان از سوی انتشارات مهرسا منتشر و راهی بازار کتاب شده است.