مهم‌ترین اتفاق سال 94 از نگاه شما چیست؟۱۲۱۲ نظر

مهم‌ترین اتفاق سال 94 از نگاه شما چیست؟

مهم‌ترین اتفاق سال 94 از نگاه شما چیست؟

آخرین هفته کاری سال 1394 آغاز شده و بد نیست در این آخرین روزهای سال نگاهی بیندازیم به این نزدیک 51 هفته پشت سر و ببینیم چه اتفاقات ریز و درشتی را پشت سر گذاشتیم. روزهایی که با هم خندیدیم و روزهای که گریستیم!
بی‌شک بسیاری از شماها بنا به یک روال معمول در این روزهای پایان سال نگاهی به کارهایتان در یک سال گذشته می‌اندازید و آن را سبک سنگین می‌کنید. حالا می‌خواهیم چنین سبک و سنگینی را در حوزه اخبار یک سال اخیر ایران انجام دهیم. نگاهی به یک سال گذشته صف طولانی از اخبار مهم را مقابل چشمانمان ردیف می‌کند که بی‌شک اخبار سیاسی با توجه به ماجرای برجام و انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در صدر آن قرار دارد. اما قطعا برای همه اخبار سیاسی و موارد برشمرده بالا مهم‌ترین خبرهای سال نبودند و بودند اخباری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و یا سایر حوزه‌ها که از نظر خیلی‌های دیگر مهم‌ترین اتفاق سال بودند. 
اکنون می‌خواهیم نظر شما را بدانیم. از دریچه نگاه شما به اخبار و اتفاقات یک سال اخیر ایران کدام خبر، کدام اتفاق مهم‌ترین رویداد سال 1394 بود؟

نظرهای شما تا ساعت 19 00 زیر همین خبر منتشر میشود.