چهار كشته و چهار مصدوم در حوادث رانندگي شهرستان سيرجان۱۲۱۲ نظر

چهار كشته و چهار مصدوم در حوادث رانندگي شهرستان سيرجان

چهار كشته و چهار مصدوم در حوادث رانندگي شهرستان سيرجان

به گزارش ايرنا در يكي از اين حوادث كه عصر چهارشنبه در كيلومتر 57 محور سيرجان به جاده روستايي معدن مس تخت گنبد روي داد، يك دستگاه كاميون با سواري پژو برخورد كرد.
فرمانده پليس راه سيرجان شامگاه چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين حادثه به علت انحراف به چپ كاميون و به صورت رخ به رخ بوقوع پيوست.
سرگرد اسماعيل جهانشاهي افزود سه سرنشين پژو كه از كارگران اين معدن بودند و به منزل خود واقع در شهر بلورد مراجعت مي كردند در دم جان باختند و دو نفر ديگر زخمي شدند.
همچنين عصر امروز (چهارشنبه) برخورد وانت مزدا به كاميون پارك شده در محور ورودي سيرجان از جاده كرمان يك كشته بر جا گذاشت.
فرمانده پليس راهنمايي رانندگي سيرجان، علت اين حادثه را سكته ناگهاني راننده خودروي سواري هنگام رانندگي عنوان كرد.
سرگرد محمد محمودآبادي گفت راننده در دم جان باخت و دو سرنشن ديگر زخمي و به بيمارستان اعزام شدند.
مركز شهرستان سيرجان در 175 كيلومتري غرب كرمان است.
7435/3028 ** شبد ** 1095