نامه "خیلی محرمانه" به روحا۱۲۱۲ نظر

نامه "خیلی محرمانه" به روحا

نامه "خیلی محرمانه" به روحا

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور از ارسال نامه خیلی محرمانه بسیج دانشجویی به رئیس‌جمهور درباره مواضع اخیر وی نسبت به مسائل کشور خبر داد.

نامه "خیلی محرمانه" بسیج دانشجویی به روحانی

محمدامین سلیمی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور ، با اشاره به نامه محرمانه بسیج دانشجویی به رئیس‌جمهور، اظهار داشت در سخنان و مواضع اخیر رئیس‌جمهور مواردی نسبت به مسائل اصلی کشور مشاهده می‌شود که از نظر بسیج دانشجویی صلاح کشور و حتی شخص رئیس‌جمهور را تامین نخواهد کرد.

وی افزود در این نامه "خیلی محرمانه" به آسیب‌شناسی و تشریح ابعاد این نوع عملکرد پرداخته شده و به عنوان دلسوزان آینده انقلاب اسلامی توصیه‌ای شده که امید است این توصیه‌ها را از ما پذیرا باشند.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور تاکید کرد بسیج به عنوان یک تشکل انقلابی حافظ تمام ارزش‌های انقلاب است و همواره از رئیس‌جمهور به عنوان منتخب ملت حمایت خواهد کرد و تلاش می‌کند که با رصد هوشمندانه و نقد حکیمانه دولت منتخب را یاری کند.

منبع تسنیم