واکنش علي پروين به تقليد صداي خودش و علي دايي در مراسم پرسپوليس۱۲۱۲ نظر

واکنش علي پروين به تقليد صداي خودش و علي دايي در مراسم پرسپوليس

واکنش علي پروين به تقليد صداي خودش و علي دايي در مراسم پرسپوليس

واکنش علي پروين به تقليد صداي خودش و علي دايي در مراسم پرسپوليسخبر ورزشي/ سلطان پرسپوليسي ها نسبت به تقليد صداي خودش و دايي واکنش نشان داد.
در مراسم پايان فصل پرسپوليسي ها که روز گذشته برگزار شد يکي از حاضران در جشن صداي علي پروين و علي دايي را تقليد کرد.
اين در حالي است که علي پروين در گفت و گو با خبرورزشي نسبت به اين اتفاق واکنش نشان داده است.او در اين مورد گفته است «جشن گرفتند که من و دايي را مسخره کنند؟در همه جاي دنيا اسطوره هايشان را بالاي سرشان مي گذارند اما اينجا اداي دايي را در مي آورند.»

منبع خبر ورزشي