تمام مجوزهای تعاونی خوابگاه دارن غیر دولتی لغو شد۱۲۱۲ نظر

تمام مجوزهای تعاونی خوابگاه دارن غیر دولتی لغو شد

تمام مجوزهای تعاونی خوابگاه دارن غیر دولتی لغو شد

سید فردین تقی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت در حال حاضر 27 الی 28 خوابگاه غیردولتی در تهران مجور اخذ کرده اند. - وی ادامه داد هر خوابگاه داری که در تهران احساس کند، شرایط لازم را برای راه اندازی خوابگاه خودگردان دارد، می تواند به معاون دانشجویی دانشگاه تهران مراجعه کرده و با نظارت دانشگاه هنر مجوز دریافت کند. - معاون تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان درباره خوابگاه های غیردولتی که لغو مجوز شده اند ...

مهمترین خبرهای اجتماعی