پیام امید عالیشاه در صحفه اجتماعی۱۲۱۲ نظر

پیام امید عالیشاه در صحفه اجتماعی

پیام امید عالیشاه در صحفه اجتماعی

ورزشی باشگاه خبرنگاران امید عالیشاه در اینستاگرام خود نوشت "آدمی اگر پیامبر هم نباشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا اگر بخشش کند گوینده افراط می‌کند، اگر جمع‌گرا باشد گویند بخیل است اگر ساکت و خاموش باشد گویند لال است اگر زبان آوری کند گویند وراج است اگر روزه بدارد و شبها نماز بخواند گویند ریاکار است و اگر انجام ندهد گویند کافر است و بی‌‌دین ..."
پیام امید عالیشاه در صحفه اجتماعی
انتهای پیام/