راجندرا کمار، در "چراغ من، روشنی‌بخش دیگری است"+ اکران "شب" میکل‌آنجلو آنتونیونی: اعلان‌‌های سالن‌های پررونق سینما، ۵۰ سال پیش-38 از هشتم تا چهاردهم خرداد ۱۳۴۵ بخش هفتگی جذاب "۱۲۱۲ نظر

راجندرا کمار، در "چراغ من، روشنی‌بخش دیگری است"+ اکران "شب" میکل‌آنجلو آنتونیونی: اعلان‌‌های سالن‌های پررونق سینما، ۵۰ سال پیش-38 از هشتم تا چهاردهم خرداد ۱۳۴۵ بخش هفتگی جذاب "

راجندرا کمار، در "چراغ من، روشنی‌بخش دیگری است"+ اکران "شب" میکل‌آنجلو آنتونیونی: اعلان‌‌های سالن‌های پررونق سینما، ۵۰ سال پیش-38 از هشتم تا چهاردهم خرداد ۱۳۴۵ بخش هفتگی جذاب "

در کنار آگهی تبلیغاتی اکران فیلم‌های هشتم تا چهاردهم خرداد ۱۳۴۵، برنامه روزانه اکران سینماها نیز منتشر شده است. امیدواریم این سلسله مطالب مورد استفاده مردم، هنردوستان، مولفین و علاقمندان تاریخ سینمای ایران قرار گیرد.

قابل ذکر است برای انتشار در کافه سینما، تعدادی از این تصاویر، اندکی ویرایش و اصلاح شده‌اند.

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های هشتم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450308

13450308

13450308

13450308

13450308

13450308

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های نهم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

13450309

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های دهم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

13450310

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های یازدهم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

13450311

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های دوازدهم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450312

13450312

13450312

13450312

13450312

13450312

13450312

از شما دعوت می‌کنیم مجموعه تصاویر اعلان‌های چهاردهم خرداد‌ماه ۱۳۴۵ را ببینید.

13450314

13450314

13450314

13450314

13450314

سرویس عکس کافه سینما
یوسف حاجوی
خرداد‌ماه ۱۳۹۵

∎​