تألیف کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» توسط کارمند واحد همدان۱۲۱۲ نظر

تألیف کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» توسط کارمند واحد همدان

تألیف کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» توسط کارمند واحد همدان

عزیز کمالیان مؤلف این اثر در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد «در اسلام اصل تشکیل حکومت برای اقامهٔ حدود و مقررات الهی و عدل و داد در بین مسلمانان و رساندن فرد و جامعه به کمال و سعادت است و حکومت همواره محملی برای هدایت و کنترل پیروان و رشد پیروان خود و یا به عبارتی ساختن انسان کامل است.»

وی افزود « در این معنا حکومت اسلامی با برخورداری از پشتوانهٔ وحی الهی، قوی‌ترین اهرم و نیروی محرکهٔ تحولات عقیدتی و اجتماعی بوده، که به‌دست پیامبر (ص) میسّر شد. در اسلام دولت و سیاست به‌گونه‌ای ظریف درهم‌تنیده و در زندگی انسان‌ها واردشده است. این حکومت اسلامی واقعیت روزمره‌ای است که در طول تاریخ اسلامی همواره عامل سرنوشت‌ساز و پیش برندهٔ حکومت‌ها و ریشه مشروعیت و مقبولیت آنان بوده است.»

کمالیان بیان کرد «غالب گفتمان‌های سیاسی بعد از رحلت پیامبر (ص) در دو قالب اهل سنّت و تشیّع ادامه یافت که تفاوت‌های اساسی در ارائه و عمل داشتند، به‌خصوص در مورد امام و رهبر جامعه اسلامی و نوع انتخاب وی در درون مکتب فکری و سیاسی شیعه هم انشعاب‌هایی به وجود آمد ازجمله بعد از شهادت امام سجاد (ع) که فرقه زیدیه ظهور نمود و حدود پنجاه سال بعد هم پس از شهادت امام صادق (ع) شعبه دیگری از تشیّع به نام اسماعیلیان وجود آمد که، خود این اسماعیلیان اولیه هم به ۳ گروه خالصه، مبارکیه و قرامطه تقسیم شدند.»

نویسنده کتاب" مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح " گفت «هدف این نوشتار، درواقع جستاری در منابع و کتب تاریخی درزمینه علل پیدایش مذهب و حکومت اسماعیلیه در ایران و چگونگی رشد و گسترش این نهضت و آشکار نمودن مبانی اندیشه‌های سیاسی و حکومتی نزاریان، شیوه حکومت‌داری و همچنین بررسی حقایق تاریخی و افسانه‌های گفته‌شده در مورد این فرقه است.»

کمالیان تصریح کرد « به همین منظور مطالب این کتاب در چهار بخش تنظیم گردیده است و بخش اوّل به معرفی اندیشه‌های سیاسی اسلامی و حکومت از صدر اسلام تا پایان خلافت فاطمیان و همچنین مشروعیت حکومت دینی در اسلام، ساختار اولیه دولت و شکل‌گیری نهاد خلافت، تشکیل حکومت امویان، عباسیان و اسماعیلیه در مصر می‌پردازد.»

وی گفت « در بخش دوم این کتاب به بررسی عوامل زمینه‌ساز حکومت نزاریان در ایران ازجمله، خاستگاه و زمینه‌های مذهبی گسترش شیعه در ایران و بسترها و علل رشد و فراگیری شیعه اسماعیلیه و اسباب و شرایط مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه آن زمان ایران می‌پردازد.»

کارمند واحد همدان اظهار کرد «بخش سوم کتاب به بررسی اندیشه سیاسی و مبانی حکومتی حسن صباح، شامل شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی اولیه، اصول تعلیمات جدید، جایگاه امام و رهبر در این مذهب، مهدویت، نیابت و نمایندگی تامّ از امام غایب، برابری ملّت‌ها، بی طبقه بودن و اهداف شکل‌گیری سازمان دعوت می‌پردازد.»

کمالیان تصریح کرد « بخش چهارم کتاب" مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح " به سازمان حکومتی حسن و پایه‌های شکل‌گیری این حکومت نوپا، شیوه‌های دفاعی و استراتژیکی، ارکان دولت، فرماندهان قلاع، سازمان فدائیان، ارتش، سیاست‌های خارجی، مراکز فرهنگی و ادبی و جانشینان وی می‌پردازد.»

این کتاب در ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی همدان چاپ شده است

کمالیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی وتالیف چندین مقاله علمی در کارنامه علمی خود دارد و در کارنامه اجرایی در حال حاضر به‌عنوان رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به فعالیت است.

∎​