کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» در همدان تألیف شد۱۲۱۲ نظر

کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» در همدان تألیف شد

کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» در همدان تألیف شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از همدان، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی همدان، عزیز کمالیان، نویسنده کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» در گفت‌وگویی اظهار کرد در اسلام اصل تشکیل حکومت برای اقامهٔ حدود و مقررات الهی و عدل و داد در بین مسلمانان و رساندن فرد و جامعه به کمال و سعادت است و حکومت همواره محملی برای هدایت و کنترل پیروان و رشد پیروان خود و یا به عبارتی ساختن انسان کامل است.
وی افزود هدف این نوشتار، در واقع جستاری در منابع و کتب تاریخی درزمینه علل پیدایش مذهب و حکومت اسماعیلیه در ایران و چگونگی رشد و گسترش این نهضت و آشکار نمودن مبانی اندیشه‌های سیاسی و حکومتی نزاریان،  شیوه حکومت‌داری و همچنین بررسی حقایق تاریخی و افسانه‌های گفته‌شده در مورد این فرقه است.
کمالیان بیان کرد به همین منظور مطالب این کتاب در چهار بخش تنظیم گردیده است که بخش اوّل به معرفی اندیشه‌های سیاسی اسلامی و حکومت از صدر اسلام تا پایان خلافت فاطمیان و همچنین مشروعیت حکومت دینی در اسلام، ساختار اولیه دولت و شکل‌گیری نهاد خلافت،  تشکیل حکومت امویان،  عباسیان و اسماعیلیه در مصر می‌پردازد.
نویسنده کتاب «مبانی اندیشه سیاسی و شیوهٔ حکومتی حسن صباح» ادامه داد در بخش دوم این کتاب به بررسی عوامل زمینه‌ساز حکومت نزاریان در ایران ازجمله، خاستگاه و زمینه‌های مذهبی گسترش شیعه در ایران و بسترها و علل رشد و فراگیری شیعه اسماعیلیه و اسباب و شرایط مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در جامعه آن زمان ایران می‌پردازد.
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد همدان ابراز کرد بخش سوم کتاب به بررسی اندیشه سیاسی و مبانی حکومتی حسن صباح، شامل شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی اولیه،  اصول تعلیمات جدید،  جایگاه امام و رهبر در این مذهب،  مهدویت، نیابت و نمایندگی تامّ از امام غایب، برابری ملّت‌ها، بی طبقه بودن و اهداف شکل‌گیری سازمان دعوت می‌پردازد.
کمالیان با بیان اینکه این کتاب در ۱۶۰ صفحه توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی همدان چاپ شده است، اضافه کرد بخش چهارم این کتاب نیز به سازمان حکومتی حسن و پایه‌های شکل‌گیری این حکومت نوپا، شیوه‌های دفاعی و استراتژیکی، ارکان دولت، فرماندهان قلاع، سازمان فدائیان، ارتش، سیاست‌های خارجی،  مراکز فرهنگی و ادبی و جانشینان وی می‌پردازد.‌
یادآور می‌شود، کمالیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی وتالیف چندین مقاله علمی در کارنامه علمی خود دارد و در کارنامه اجرایی در حال حاضر به‌ عنوان رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی همدان مشغول به فعالیت است. ∎​