مهم ترین آفت های زندگی مشترک چیست؟۱۲۱۲ نظر

مهم ترین آفت های زندگی مشترک چیست؟

مهم ترین آفت های زندگی مشترک چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان امین حق وردی روان شناس و مشاور اظهار داشت انجام برخی کارها در زندگی زناشویی باعث بدبینی، تلخ شدن و مهم تر از آن کاهش اعتماد در روابط میان زوجین می شود که باید از انجام این کارها خودداری کرد.

وی گفت فراموش کردن رابطه های عاطفی گذشته خویش با افراد دیگر در کاهش تنش های زناشویی بسیار مهم است و ادامه این روابط حتی در فضای مجازی نیز به راحتی بر عواطف و احساسات شما تاثیر گذار است و باعث خیانت به همسرتان می شود.

حق وردی تصریح کرد از دیگر رفتارهایی که موجب تلخی روابط میان زوجین می شود، عدم پذیرفتن تفاوت ها میان همسران است که هر یک سعی می کنند شخصیت طرف مقابل را شبیه خود سازند، در صورتی که چنین تصوری امکان پذیر نیست.

این روان شناس بیان کرد فدا کردن خوشبختی در زندگی مشترک به خاطر مادیات نیز از بزرگ ترین اشتباهات زوجین است در صورتی که در هر مرحله از زندگی با نگاهی به گذشته مشترکتان در می یابید که خاطرات خوش شما بیشتر به امور عاطفی در کنار یکدیگر مربوط می شود، به این معنی که مادیات هرگز جای روابط صمیمانه میان شما و همسرتان را نمی گیرد.

∎​