تعمیر رایگان اتومبیل های سازمان بهزیستی، مجازات یک مجرم۱۲۱۲ نظر

تعمیر رایگان اتومبیل های سازمان بهزیستی، مجازات یک مجرم

تعمیر رایگان اتومبیل های سازمان بهزیستی، مجازات یک مجرم

آفتاب‌‌نیوز در این پرونده جوانی متهم به جرح عمدی با جسم برنده است. این پرونده در شعبه 110 دادگاه کیفری دو شیراز رسیدگی و با توجه به گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شاکی و گزارش نیروی انتظامی ،ارتکاب این جرم از سوی متهم محرز است.

وی نزد قاضی پرونده نیز به جرح عمدی شاکی اعتراف کرد اما با توجه به رضایت شاکی، متهم بر اساس تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس محکوم شد .

در ادامه با توجه به رضایت شاکی و در راستای اعمال مجازات های جایگزین حبس حکم جالبی برای این متهم صادر شد.

به گزارش خبرجنوب، قاضی پرونده با توجه به شغل این متهم که تنظیم نور و برق اتومبیل است وی را موظف کرد که به مدت شش ماه نسبت به تعمیر و خدمات برق و نور اتومبیل هاي سازمان بهزیستی به صورت رایگان اقدام کند. البته خرید لوازم و قطعات یدکی بر عهده سازمان مربوطه است. ∎​