40 درصد میگوی پرورشی کشور در هرمزگان تولید می شود۱۲۱۲ نظر

40 درصد میگوی پرورشی کشور در هرمزگان تولید می شود

40 درصد میگوی پرورشی کشور در هرمزگان تولید می شود

سید پرویز محبی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت در صورت تحقق برنامه های توسعه مکانیزاسیون و راه اندازی و ساماندهی مزارع راکد و نیمه فعال توان تولید میگوی پرورشی در استان تا 15 هزار تن و اشتغال یک هزار و 800 نفر افزایش می یابد.
وی ادامه داد هرمزگان با 220 هزار تن مقام اول صید کشور را دارد که از این میزان صید افزون بر 33هزار تن صادرات و ارزآوری بیش از100میلون دلار را برای استان به همراه دارد.
محبی خاطرنشان کرد شیلات استان هرمزگان توانسته برای افزون بر 35 هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از 50 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.
استان هرمزگان دارای 22 بندر صیادی، 38 مرکز تخلیه صید با بیش از 60 فروند شناور کشتی، یک هزار و 100 فروند شناور لنج صیادی و بیش از سه هزار و 500 شناور قایق صیادی است.
شیلات هرمزگان در حال حاضر از 9 سایت پرورش میگو با ظرفیت تولید افزون بر 15هزار تن برخوردار است و در زمینه تکثیر میگو نیز 11 کارگاه با ظرفیت تولید بر هزار میلیارد بچه میگو (لارو) در استان وجود دارد.
7198/6048/1772

∎​