ترامپ نفت عربستان را نمی خواهد!۱۲۱۲ نظر

ترامپ نفت عربستان را نمی خواهد!

ترامپ نفت عربستان را نمی خواهد!

سیاسی شبکه العالم، مجله آمریکایی فوربس در همین راستا اظهار داشت ترامپ متعهد شده است به جای واردات نفت خام از به اصطلاح خودش دشمنان و باندهای نفتی، استقلال کامل نفتی ایجاد کند.
مجله فوربس خاطرنشان کرد این موضعگیری در حالی از سوی ترامپ اعلام می شود که ریاض بیش از دو سال است که با فشارهای اقتصادی روبرو است.
تنش در روابط میان آمریکا و عربستان پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه پس از اتهامات نسبت داده شده از سوی وی علیه ریاض در مرحله مبارزه انتخاباتی اش حاکم شده است.
یکی از اتهامات نسبت داده شده علیه عربستان حمایت از باندهای جنایتکار در منطقه خاورمیانه و بر هم زدن ثبات در منطقه و تلاش جهت تسلط یافتن بر نفت در یمن است.
ترامپ گفت عربستان در یمن فقط به دنبال نفت این کشور و منابع طبیعی آن است. آمریکا نیازمند توقف واردات نفت خام از عربستان است.
وزیر نفت عربستان هم در واکنش به این اظهارنظر ترامپ گفت او باید منافع تعامل با عربستان را درک کند.
209
 

∎​