اشکال در کمپرسور پالایشگاه آبادان رفع شد۱۲۱۲ نظر

اشکال در کمپرسور پالایشگاه آبادان رفع شد

اشکال در کمپرسور پالایشگاه آبادان رفع شد

سید علی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز اشکال در کمپرسور باز سه پالایشگاه آبادان گفت پس از بروز این مشکل این واحد برای ساعتی از مدار خارج و پس از رفع اشکال به طور مجدد دارد مدار شد.

به گفته وی در زمان حاضر کمپرسور مذکور پس از رفع مشکل وارد مدار کار شده و تولید روند عادی خود را دارد.

مهر؛ از ساعات اولیه صبح امروز دور غلیظی فضای آبادان را پوشانده بود.

∎​