دیدارمدیر کل شیلات هرمزگان با فرمانده پایگاه بسیج شیلات ایران۱۲۱۲ نظر

دیدارمدیر کل شیلات هرمزگان با فرمانده پایگاه بسیج شیلات ایران

دیدارمدیر کل شیلات هرمزگان با فرمانده پایگاه بسیج شیلات ایران

به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان،سید پرویز محبی در ادامه این دیدار با بیان اینکه فعالیت های شیلاتی هرمزگان در چند سال گذشته با محوریت اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف بسیجی بوده است گفت جذب سرمایه گذار در فعالیت های آبزی پروری،حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان،توسعه صید پایدار،ارتقا صنایع شیلاتی در راستای افزایش تولید،اشتغال زایی ،امنیت غذایی،افزایش صادرات و ارز آوری و استفاده بالقوه از ظرفیت های بکر و …تنها بخشی از این فعالیت ها بوده است.

وی همچنین ضمن تشکر از روحیه بسیجی کارکنان شیلات هرمزگان ، مشارکت  بسیجی بهره برداران و جامعه شیلاتی که ثمره آن توسعه و ارتقا جایگاه شیلاتی استان بوده است،حفظ و پرورش این روحیه بسیجی را خواستار شد.

در ادامه فرمانده فرمانده پایگاه بسیج رهروان ولایت سازمان شیلات ایران با اشاره ظرفیت های خوب شیلاتی استان هرمزگان و همچنین اقدامات تاثیر گذار شیلات هرمزگان در چند سال اخیر به نقش مهم بسیج تخصصی اشاره نمود و گفت بدون شک بسیج تخصصی شیلات هرمزگان می تواند تاثیر بسزایی در شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت های شیلاتی در استان هرمزگان داشته باشد.

سید حسین حسینی منویات مقام معظم رهبری را محور اصلی تشکیل بسیج تخصصی خواند و گفت ایجاد امنیت شغلی،فقر زدایی،توسعه اقتصادی و اجتماعی ،رونق کسب و کار ،ایجاد انگیزه از اهم نتایج تشکیل بسیج تخصصی و به کار گیری آن در فعالیت های شیلاتی است.

شایان ذکر است بسیج هرمزگان در سال 1394 بعد از حدود بیست سال باحمایت های مدیرکل شیلات هرمزگان و کارکنان مجددا به صورت رسمی فعال شد و در حال حاضر بیش از 90 درصد کارکنان شیلات هرمزگان به عضویت بسیج شیلات هرمزگان در آمده اند.

∎​