تعطیلات پایان هفته هوای مازندران افتابی است۱۲۱۲ نظر

تعطیلات پایان هفته هوای مازندران افتابی است

تعطیلات پایان هفته هوای مازندران افتابی است

اصغر بسطامی رئیس گروه پیش بینی و پیش آگاهی هواشناسی مازندران روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت هوای امروز استان صاف است و دمای هوای ساری در گرم ترین ساعت به 21درجه سانتی گراد بالای صفر می رسد.
وی هوای فردا پنجشنبه استان مازندران را صاف و برای روز جمعه صاف تا قسمتی ابری پیش بینی کرد و ادامه داد دمای هوای مرکز استان در گرم ترین ساعات این روزها نیز به 23درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، شرائط صاف و آفتابی بودن هوای مازندران بهترین وضعیت برای صید ماهیان استخوانی در دریا خزر است.
اینروزها چهار هزارو 200ماهیگیر در قالب 54شرکت تعاونی صیادی پره در نوار 338کیلومتری سواحل دریای خزر استان مشغول صید هستند.
در هوای آفتابی که دفعات تور اندازی صیادان در دریا بیشتر و صید ماهی نیز افزایش می یابد ،قیمت ماهیان دریای خزر با افزایش عرضه ،کمتر می شود.
همچنین هوای آفتابی سبب می شود تا برداشت کشت دوم برنج و رتون که شالیکاران مشغول آن هستند ،نیز سریعتر به پایان برسد.
حدود 80هزار هکتار از زمین های شالیزاری مازندران زیر کشت دوباره برنج و یا پرورش ساقه شالی ( رتون ) رفته است.
خبرنگار سید رضا هاشمی کرویی**انتشار دهنده سید محسن حسن نیا
/1899/6990

∎​