تلگرام صداوسیما استان مرکزی

بدهی 1300 میلیارد تومانی صداوسیما به سازندگان برنامه‌های تلویزیونی پیش‌بینی صداوسیما در خصوص برنامه‌های انتخاباتی ۴۴ نظر

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضور علی‌عسگری در آخرین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما، گفت: رئیس صداوسیما در خصوص وضعیت مالی صداوسیما

روزنامه صداوسیما: متفکران جامعه،صداوسیما را تهی از پژوهش می دانند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  نوآوری فقط بخش بسیار کوچکی از برنامه‌سازی است. هرکس با هرسلیقه نباید به تلویزیون راه یابد. تلویزیون آینه تمام‌نمای سلیقه یک ملت و اقوام آن سرزمین است.

فیلم کنایه روحانی به صداوسیما: صداوسیما گاهی خلاصه می كند اما ناقص خلاصه می كند تا وقت شنوندگان گرفته نشود! ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  نوآوری فقط بخش بسیار کوچکی از برنامه‌سازی است. هرکس با هرسلیقه نباید به تلویزیون راه یابد. تلویزیون آینه تمام‌نمای سلیقه یک ملت و اقوام آن سرزمین است.

آشنا: سال88 برای اعتبار رفته صداوسیما گریستم مجری صداوسیما نباید یک شبه خلق شده باشد ۴۴ نظر

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اقدام غیر اخلاقی یک رسانه خاص در پی انتشار گزینشی و بخش های غیر مرتبط از یک بحث تخصصی دکتر آشنا مشاور رییس

حتی یک‌بار از سوی صداوسیما حمایت نشدم سیستم حاکم بر صداوسیما خروجی مناسبی ندارد ۴۴ نظر

محمد معتمدی گفت: امروز ارشاد دیگر سختگیری 10 سال پیش را ندارد و واژه‌هایی مانند «دست در دست یار» و «در آغوش یار بودن» به راحتی مجوز می‌گیرند.

بدهی 1300 میلیارد تومانی صداوسیما به سازندگان برنامه‌های تلویزیونی پیش‌بینی صداوسیما در خصوص برنامه‌های انتخاباتی ۴۴ نظر

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حضور علی‌عسگری در آخرین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما، گفت: رئیس صداوسیما در خصوص وضعیت مالی صداوسیما

روزنامه صداوسیما: متفکران جامعه،صداوسیما را تهی از پژوهش می دانند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  نوآوری فقط بخش بسیار کوچکی از برنامه‌سازی است. هرکس با هرسلیقه نباید به تلویزیون راه یابد. تلویزیون آینه تمام‌نمای سلیقه یک ملت و اقوام آن سرزمین است.

فیلم کنایه روحانی به صداوسیما: صداوسیما گاهی خلاصه می كند اما ناقص خلاصه می كند تا وقت شنوندگان گرفته نشود! ۴۴ نظر

صاحب‌خبر -  نوآوری فقط بخش بسیار کوچکی از برنامه‌سازی است. هرکس با هرسلیقه نباید به تلویزیون راه یابد. تلویزیون آینه تمام‌نمای سلیقه یک ملت و اقوام آن سرزمین است.

آشنا: سال88 برای اعتبار رفته صداوسیما گریستم مجری صداوسیما نباید یک شبه خلق شده باشد ۴۴ نظر

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اقدام غیر اخلاقی یک رسانه خاص در پی انتشار گزینشی و بخش های غیر مرتبط از یک بحث تخصصی دکتر آشنا مشاور رییس