نقاشی درباره تفکر نقاد

دوره "تفکر نقاد و نگارش تحقیقی" ویژه طلاب برگزار می شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مهدی حافظی در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» در اصفهان در رابطه دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طلاب گفت: دوره مقاله نویسی با عنوان «نوقلم» راه اندازی کرده ایم و از

برگزاری دوره آموزشی تفکر نقاد و نگارش تحقیقی ویژه طلاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، دوره تفکر نقاد و نگارش تحقیقی ویژه طلاب  برای اولین بار در پژوهشکده مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

سیاستمدار نقاد و فرهنگ سازوزیری که زیربناها را با حقوق شهروندی گره زده است ۴۴ نظر

محمدهیرادحاتمی:اگر به چهره او را نشناسی، شاید هرگز باور نکنی که او و خانواده اش  مثل بقیه مردم در صف تحویل بار و کارت پرواز هواپیما می ایستند و مثل همه وسایل

مهارت تفكر نقاد و خلاق ۴۴ نظر

    منظور از مهارت هاي تفكر، مجموعه مهارت هايي است

نقاد را به زندان نمی‌برنددنیا به ایران با اطمینان نگاه می‌کند ۴۴ نظر

رییس جمهور گفت: نمایشگاه کتاب ظاهرا انشالله به سرمنزل نهایی رسیده و بعد

دوره "تفکر نقاد و نگارش تحقیقی" ویژه طلاب برگزار می شود ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - مهدی حافظی در گفتگو با خبرگزاری «حوزه» در اصفهان در رابطه دوره آموزش مقاله نویسی ویژه طلاب گفت: دوره مقاله نویسی با عنوان «نوقلم» راه اندازی کرده ایم و از

برگزاری دوره آموزشی تفکر نقاد و نگارش تحقیقی ویژه طلاب ۴۴ نظر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، دوره تفکر نقاد و نگارش تحقیقی ویژه طلاب  برای اولین بار در پژوهشکده مطالعات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

سیاستمدار نقاد و فرهنگ سازوزیری که زیربناها را با حقوق شهروندی گره زده است ۴۴ نظر

محمدهیرادحاتمی:اگر به چهره او را نشناسی، شاید هرگز باور نکنی که او و خانواده اش  مثل بقیه مردم در صف تحویل بار و کارت پرواز هواپیما می ایستند و مثل همه وسایل

مهارت تفكر نقاد و خلاق ۴۴ نظر

    منظور از مهارت هاي تفكر، مجموعه مهارت هايي است