نقاشی کودکانه مربوط به سواد آموزی

ادارات افراد بی سواد را به نهضت سواد آموزی معرفی کنند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ایرنا، سیاوش اسعدی عصر شنبه در نشست تسریع سواد آموزی با همکاری ادارات دولتی، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی را در بیسوادی دانست و

هشت هزار بی سواد در هرمزگان تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا ، دانش هاشمی پور یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان افزود: از این تعداد سه هزار و 592 نفر در دوره سواد آموزی ، سه هزار و 158 نفر دوره

سواد آموزی به 240 هزار بی سواد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،علی باقرزاده در خصوص هدف گذاری باسوادی برای امسال، گفت: امسال طبق موافقت نامه ای که با دولت داریم برای آموزش ۴۲۰ هزار بی‌سواد

۲۵ هزار کودک بی سواد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی باقرزاده در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش مسئولیت پذیری مدیران مدارس و مردم را ضامن

۲۵ هزار کودک بی سواد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند ۴۴ نظر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی باقرزاده در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش مسئولیت پذیری مدیران مدارس و مردم را ضامن اصلی

ادارات افراد بی سواد را به نهضت سواد آموزی معرفی کنند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ایرنا، سیاوش اسعدی عصر شنبه در نشست تسریع سواد آموزی با همکاری ادارات دولتی، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی را در بیسوادی دانست و

هشت هزار بی سواد در هرمزگان تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا ، دانش هاشمی پور یکشنبه در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان افزود: از این تعداد سه هزار و 592 نفر در دوره سواد آموزی ، سه هزار و 158 نفر دوره

سواد آموزی به 240 هزار بی سواد ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،علی باقرزاده در خصوص هدف گذاری باسوادی برای امسال، گفت: امسال طبق موافقت نامه ای که با دولت داریم برای آموزش ۴۲۰ هزار بی‌سواد

۲۵ هزار کودک بی سواد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند ۴۴ نظر

صاحب‌خبر - به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی باقرزاده در آخرین روز از سی و سومین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش مسئولیت پذیری مدیران مدارس و مردم را ضامن